Firmast

Firma ÜLE OÜ loodi 1990. aastal, olles Eestis esimeste teede alal tegutsevate eraettevõtete seas. Oma põhitegevuseks peame teede pindamist ja korrashoidu.

Pindamine

…on parima kvaliteedi-hinna suhtega tehnoloogia kõvakattega teede sõidetavuse säilitamiseks.

Pindamises oleme Eestis esirinnas olnud alates 1993. aastast. Erilist tähelepanu pöörame kvaliteedi tagamisele.

Kvaliteedi nimel on aastate jooksul loobutud nii mõnestki tööst ja tehtud kulutusi ka ebaõnnestumiste parandamiseks. See põhimõte on toonud meile tõsise “süüdistuse” monopolis – kvaliteedimonopolis. Selle säilitamise nimel töötame ka edasi.

Teede korrashoid

Olles initsiaatoriks pilootprojektis täiemahulise teede korrashoiu peale, mis algatati koostöös Maanteeametiga 1994. aastal, oleme kaasa aidanud eraettevõtluse arengule Eesti teedemajanduses. Praegune suund teedevalitsuste erastamisele on selge märk nimetatud projekti õnnestumisest.

Kaubandus

Oma vajadustest lähtuvalt oleme hakanud kasutama ja teistelegi pakkuma mitmesuguseid liikluskorraldusvahendeid, teedemasinaid ja nende varuosi.

Loe lähemalt meie teenustest

Meie teenused

Teaduslikud saavutused

 1. 1997. aastal teostasime esimest korda Eestis 1¼-kordne pindamistehnoloogiat Riigimaanteel nr 2, Tallinn – Tartu, km 21,8 – 27,6 ja Riigimaanteel nr 16, Ääsmäe – Rohuküla, km 45,7-50,0
 2. 1998. aastal katsetasime esimest korda Eestis 1½-kordse tehnoloogiat Pärnu linna suure liikluskoormustega peatänavatel
 3. 1999. aastal avaldati väljaanne “Väike pindamisraamat” mille autoriteks oli ÜLE OÜ töötaja Rein Freibergi koostöös Eesti Asfaldilliduga. Raamat kätkeb endas pindamise kui teedeehitusliku tehnoloogia põhilisi aspekte ja peidetud varjukülgi. Raamat on põhinenud ÜLE OÜ kogemustel pindamises. Väljaannet levibat kõikidele soovijatele Eesti Asfaldiliit
 4. 1999. aastal kasutasime esimesena Eestis modifitseeritud sideainet – ÜLE pindas Rootsis valmistatud ja lateksiga modifitseeritud bituumelemulsiooniga ja 1½-kordse pindamistehnoloogiaga Riigimaanteed nr 1 Tallinn – Narva, teelõigul km 14,35 – 15,08, liiklussagedus oli ca 9000 autot/ööpäevas
 5. 2000. aastal teostasime Maanteeameti tellimusel erinevate tehnoloogiate katsetöid Riigimaanteel nr 16, Ääsmäe – Rohuküla, km 12,0 – 15,75
 6. 2001. aastal teostasime katsetöid Riigimaanteel nr 2 Tallinn – Tartu, km 11,4 – 14,8 – katsetasime polümeerset naftabituumenit Styrelf 103 ja modifitseeritud bituumenemulsiooni EVA erinevate pindamistehnoloogiate juures
 7. 2003. aastast oleme Eestis tutvustanud ja juurutanud raua šlaki kui tehis-tardkivikillustiku kasutamist pindamistöödel.
 8. 2006. aastast oleme tutvustanud ja juurutanud klaaskiu lisandiga pindamistehnoloogiat
 9. 2007. aastast oleme Eestis tutvustanud ja juurutanud keskkonnasõbralikke polümeerbituumenite kasutamist
 10. 2008. aastast oleme Eestis tutvustanud ja juurutanud MÖSS (microsurfacing) tehnoloogiat
 11. 2009. aastal katsetasime kruusateede tolmuvabaks muutmisel erinevaid pindamistehnoloogiaid
 12. 2009. aastal Eestis ja 2010. aastal lõuna-Prantsusmaal katsetasime SAMI (Stress absorbing membrane interlayer) tehnoloogiat klaaskiulisandit kasutades.