Firmast

Firma ÜLE loodi 1990. aastal esimeste teede alal tegutsevate eraettevõtete seas Eestis. Oma põhitegevuseks peame teede pindamist ja korrashoidu.

PINDAMINE

...on parima kvaliteedi-hinna suhtega tehnoloogia kõvakattega teede sõidetavuse säilitamiseks.

Pindamises oleme Eestis esirinnas olnud alates 1993. aastast. Erilist tähelepanu pöörame kvaliteedi tagamisele. Selle nimel on aastate jooksul loobutud nii mõnestki tööst ja tehtud kulutusi ka ebaõnnestumiste parandamiseks. See põhimõte on toonud meile tõsise "süüdistuse" monopolis - kvaliteedimonopolis. Selle säilitamise nimel töötame ka edasi.

TEEDE KORRASHOID

Olles initsiaatoriks pilootprojektis täiemahulise teede korrashoiu peale, mis algatati koostöös Maanteeametiga 1994. aastal, oleme kaasa aidanud eraettevõtluse arengule Eesti teedemajanduses. Praegune suund teedevalitsuste erastamisele on selge märk nimetatud projekti õnnestumisest.

KAUBANDUS

Oma vajadustest lähtuvalt oleme hakanud kasutama ja teistelegi pakkuma mitmesuguseid liikluskorraldusvahendeid, teedemasinaid ja nende varuosi.